Project Next Culture

Projectstart

2015

Status

lopend

Projectwebsite

www.nextculture.nl

Partners

Rotslab cooperatie, Stichting SETUP, Firma Media


Projectbeschrijving

Het doel van Next Culture  is om nieuwe lesinhoud, werkvormen en didactiek te ontwikkelen tot een cultuurprogramma waarin VMBO leerlingen de vaardigheden leren om creatief en kritisch met huidige maar ook met de toekomstige technologische ontwikkelingen om te gaan en docenten de denkkaders, vertrouwen en inzicht krijgen om in hun lessen verschillende technologieën aan te bieden. Onze doelstelling is om daarmee de eerder ontwikkelde programmainhoud in het voorgaande Next Culture project verder te verdiepen en te verankeren in de school.

In de huidige samenleving zijn technologie en media sterk vervlochten met onze cultuur, onze culturele identiteit, de manier waarop we met elkaar communiceren en leren van en over elkaar. Cultuur is echter al enige tijd niet meer enkel voorbehouden aan de offline wereld. Via nieuwe media (re)presenteren we onszelf en onze culturele identiteit meer en meer in het digitale domein.

Stichting Firma Media, medialab Rotslab en stichting SETUP hebben veel kennis en ervaring met educatie in het digitale domein. Zij hebben de handen ineen geslagen voor de ontwikkeling van dit onderwijsprogramma welke is gericht op creatief cultuuronderwijs waarin nieuwe werkvormen, technologie, media en betekenisvolle toepassing samenkomen in een eigentijds aanbod. Bovengenoemde projectpartners hebben met het oog op de nabije toekomst samen met Het Hondsrug College uit Emmen en het Globe College uit Utrecht een lesprogramma ontwikkeld, gericht op cultuuronderwijs in de 21ste eeuw. In een nieuw samenwerkingsproject zoeken ze naar mengvormen tussen offline en online cultuur, naar de verschillen maar ook naar de overeenkomsten. Met deze inzichten willen ze de visie op het cultuuronderwijs in het VMBO verbreden en verdiepen.